Wat kunnen stieren ons vertellen over de vruchtbaarheid van mannen?…

Onderzoekers hebben genen ontdekt in de voortplantingsorganen van stieren die invloed hebben op vruchtbaarheid. Deze bevindingen zijn overdraagbaar naar mensen, aangezien dezelfde genen ook aanwezig zijn bij mannen.

Onvruchtbaarheid
Onvruchtbaarheid is een veelvoorkomend probleem: wereldwijd slaagt één op de acht stellen er niet in om binnen een jaar – of helemaal niet – hun wens om kinderen te krijgen te vervullen. In de helft van de gevallen komt dit door vruchtbaarheidsstoornissen bij mannen. Het is echter moeilijk om de genetische oorzaken van dergelijke vruchtbaarheidsstoornissen bij mannen te identificeren. Onderzoekers hebben onvoldoende gegevens over de kwaliteit van sperma en moleculaire markers van voldoende grote groepen gezonde mannen in de vruchtbare leeftijd.

Onderzoek
Een onderzoeksteam van het Instituut voor Landbouwwetenschappen ETH in Zürich bestudeerde 118 jonge stieren om gedetailleerd te onderzoeken welke genen actief zijn in verschillende weefsels van de voortplantingsorganen van de dieren en hoe dit hun vruchtbaarheid beïnvloedt.

Eén van de dingen die de wetenschappers ontdekte met behulp was het transcriptoom van de stieren – met andere woorden, alle boodschapper-RNA’s aanwezig in elk type weefsel, die de gen-transcripten vertegenwoordigen. Dit stelde het team in staat om uit te vinden welke genen actief zijn in welk van de drie weefsels. Op basis van die kennis creëerden ze overeenkomstige transcriptoomprofielen voor de stieren. Vervolgens vergeleken ze deze profielen met die van mannen en muizen.

Veel betrokken genen
Door dit onderzoek ontdekte het team een groot aantal genen en hun varianten die geassocieerd zijn met vruchtbaarheid bij stieren. De meeste gevonden genen zijn waarschijnlijk ook relevant voor mannelijke vruchtbaarheid bij mensen.

De geanalyseerde groep stieren heeft het grote voordeel dat alle dieren vergelijkbaar zijn in leeftijd, de groep gebruikte stieren is zeer homogeen. Als er een vergelijkbare studie bij mannen zou moeten uitgevoerd zouden dat moeten gebeuren met vrijwillige donoren, mogelijk in alle mogelijke leeftijdsgroepen. Dit zou gegevens opleveren die zeer moeilijk te vergelijken zijn.

Daarbij is niet bekend aan welke invloeden de mannen werden blootgesteld voordat ze een vruchtbaarheidstest afleggen, wat voor elke proefpersoon anders zal zijn. Bovendien is het praktisch onmogelijk om weefselmonsters te verkrijgen van hun voortplantingsorganen, aangezien dit een invasieve medische procedure zou inhouden.