Steeds Meer Nederlanders Ergeren Zich aan hun Buren…

Uit een onderzoek van Rechtsbijstandverzekering.nl onder meer dan 5.000 Nederlanders blijkt dat burenruzies een groeiend probleem zijn. Bijna 1 op de 4 Nederlanders geeft aan zich wekelijks te ergeren aan hun buren. Dit heeft geleid tot een stijging in het aantal vragen over burenruzies en aanvragen voor rechtsbijstandverzekeringen met dekking voor deze conflicten. Deze trend is vooral zichtbaar in de afgelopen maand, een periode waarin het weer aanzienlijk verbeterde.

Toename van Burenruzies bij Beter Weer

Met de komst van het betere weer brengen mensen meer tijd buiten door, wat leidt tot meer interacties met buren. Door het mooiere weer is het aantal vragen rondom burenruzies in de afgelopen maand met 20% gestegen. De ramen en deuren gaan weer open en de bewoners ondervinden weer meer overlast door zaken als geluidsoverlast, parkeergeschillen en tuinonderhoud.

Hoofdoorzaken van Burenruzies

Geluidsoverlast is de grootste boosdoener, goed voor 35% van de klachten. Parkeergedrag volgt met 25%, terwijl conflicten over tuinonderhoud 20% van de meldingen uitmaken. Andere veelvoorkomende oorzaken zijn overlast door huisdieren (10%) en geschillen over erfafscheidingen (10%).

Regionale Verschillen in Burenruzies

De aard en frequentie van burenruzies blijken sterk te variëren per regio. In stedelijke gebieden domineren klachten over geluidsoverlast en parkeergedrag, terwijl in landelijke gebieden conflicten over erfafscheidingen en dieren vaker voorkomen.

De analyse toont ook dat de ergernis per provincie verschilt. In Noord-Holland en Zuid-Holland is het percentage mensen dat zich ergert aan hun buren het hoogst, met respectievelijk 36% en 37%. In Drenthe, Zeeland en Friesland ligt dit percentage het laagst.