Psychische Aandoeningen: De Meest Gemelde Beroepsziekten in 2023…

In 2023 is het aantal gemelde beroepsziekten aanzienlijk gestegen waarbij vooral psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat de lijst aanvoeren. Deze cijfers zijn het hoogst in sectoren zoals de overheid, openbaar bestuur, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en industrie.

De Schokkende Cijfers

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft in 2023 maar liefst 2.347 meldingen van beroepsziekten geregistreerd, afkomstig van 590 bedrijfsartsen. Van deze meldingen betrof 85% tijdelijke arbeidsongeschiktheid en 8% blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Bedrijfsartsen rapporteerden naar schatting 107 beroepsziekten per 100.000 werknemers, met psychische aandoeningen als koploper.

De zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid en industrie zijn de sectoren waar het aantal beroepsziekten per 100.000 werknemers het hoogst ligt. Hier worden respectievelijk 197, 174 en 157 beroepsziekten per 100.000 werknemers gemeld.

Een Diepgaand Rapport

Deze bevindingen komen uit het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers 2024’, opgesteld door het NCvB in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport biedt een gedetailleerd overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, hun aard en de verdeling binnen verschillende sectoren en beroepen in Nederland. Ook worden wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rondom beroepsziekten besproken.

De Impact op Werknemers

Het is duidelijk dat werkgerelateerde ziekten een grote impact hebben op werknemers en hun levens. Het stijgende aantal meldingen van psychische aandoeningen is zorgwekkend en benadrukt de noodzaak voor betere arbeidsomstandigheden en meer aandacht voor mentale gezondheid op de werkvloer.