Ook vrouwen kunnen narcist zijn!…

Bij narcisme denken we al snel aan mannen die constant vragen om bewondering en aandacht. Maar waar weinig of nooit over gesproken wordt zijn vrouwen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En dat terwijl er genoeg vrouwen met deze aandoening rondlopen.

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is tweezijdig. Aan de ene kant staat een opgeblazen gevoel van zelfbelang en zucht naar bewondering centraal en aan de andere kant is er sprake van een extreem gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid.

Vaak gaat narcisme bij vrouwen gepaard met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Borderline kenmerkt zich bij vrouwen vooral door onbalans waardoor ze erg onvoorspelbaar reageren. Vrouwen met borderline voelen zich vaak snel afgewezen en zijn bang om in de steek gelaten te worden.

Een borderline persoonlijkheidsstoornis komt bij 1 tot 2 procent van de bevolking voor. Maar opvallend is wel dat ongeveer 75% van alle mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis vrouw zijn.

Opvallende verschillen bij vrouwen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn:

 • Vrouwen hebben er meer problemen mee als ze ouder worden
 • Vrouwen zijn minder overmoedig
 • Vrouwen gooien vaak eerder hun lichaam in de strijd

Uit onderzoek blijkt ook dat vrouwen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zich vaak minder dominant voordoen dan mannen. Zij wekken juist de schijn lief, zorgzaam en vriendelijk te zijn. Vrouwen zijn daarin wat gewiekster dan mannen.

Narcistisch gedrag is ook bij vrouwen lastig te herkennen

Narcisme is niet makkelijk te herkennen. Vrouwen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vertellen over het algemeen graag over hun probleemloze leven, grootse toekomstplannen en buitengewone prestaties en capaciteiten. En wanneer je haar oppervlakkig kent, kun je dan ook erg onder de indruk raken van haar getalenteerde persoonlijkheid.

Vrouwen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben deze bewondering en aandacht vaak ook nodig om zichzelf de moeite waard te vinden. Veel vrouwen met narcisme vinden bovendien dat ze er recht op hebben. Daarin speelt mee dat ze het idee hebben dat ze door hun uitzonderlijkheid bepaalde privileges verdienen die anderen niet hebben. Zij voelt zich meestal verheven boven anderen en sommige van hen zullen een ander moeiteloos ‘gebruiken’ wanneer zij hier zelf beter van kan worden.

Een aantal narcisme kenmerken bij vrouwen op een rij:

 • Zij is ervan overtuigd dat zij meer ‘bijzonder’ is dan andere mensen
 • Zij wil constant bewonderd worden
 • Een enorm gebrek aan empathie
 • Gespeeld charmant zijn
 • Verslaafd aan aandacht krijgen
 • Agressief gedrag vertonen
 • Gebrek aan emoties
 • Een groot ego
 • Macht willen hebben
 • Gebrek aan berouw of schuldgevoelens
 • Extreem jaloers zijn

Algemene narcisme symptomen

Maar er zijn nog meer narcisme symptomen, want diep van binnen zijn ook vrouwen met narcisme vaak eenzaam, kwetsbaar en hebben ze een groot minderwaardigheidsgevoel. Vrouwen met narcisme tonen zich erg gevoelig voor krenking en afwijzing. Kritiek op hun gedrag leidt in hun gedachte vaak direct tot het onderuithalen van hen als vrouw. Ze reageren in dit soort gevallen vaak met woede, maar verbergen daarmee de onmacht, onzekerheid en schaamte die ze diep van binnen voelen. Daarbij komt dat deze vrouwen grote moeite hebben met het verdragen van echte intimiteit omdat dan ook wordt verlangd dat ze zich kwetsbaarheid kan tonen en ze klein mag zijn.

Bovengenoemde symptomen gelden niet voor alle mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Bij sommige van hen blijft de ‘grootse’ kant meer op de achtergrond en zien we juist meer de minderwaardige kant aan de oppervlakte, waarbij zij nog steeds erg op zichzelf gericht zijn. Mensen met narcisme zijn vaak veel energie kwijt aan hun gevoel van minderwaardigheid en hebben weinig oog voor anderen en hun eigen gevoelens. Toch voelen ze zich ook speciaal en uniek, waarbij ze vanuit hun minderwaardigheid kunnen denken dat ze bepaalde dingen niet hoeven doen, gewoon omdat ze er recht op hebben.

Omgaan met een narcistische vrouw

Wat in het algemeen geldt voor alle mensen met narcisme is dat ze in hun leven vaak te maken krijgen met problemen op hun werk en in intieme relaties. Grootste plannen worden dan niet waargemaakt of collega’s hebben last van het egocentrische en (subtiel) manipulerend gedrag waarbij afspraken soms niet worden nagekomen.

Partners en kinderen van vrouwen met narcisme voelen zich daarnaast vaak niet gehoord en gesteund, krijgen zelf weinig ruimte om eigen ideeën te ontplooien of krijgen soms zelfs met agressie te maken. Op dit soort momenten, wanneer hun ‘buitenwereld’ op springen lijkt te staan, komt de onzekere en minderwaardige kant van de medaille (nog) meer in beeld.

Angst, somberheid en depressies liggen dan op de loer. Wanneer dat gebeurt, is de kans het grootst dat een vrouwelijke narcist zichzelf voor een behandeling aanmeldt. Eerder zal dit niet snel gebeuren, dan ligt de ‘last’ vooral bij mensen uit haar omgeving.

Herken jij deze kenmerken bij jezelf of je partner? Praat er dan over en als dat niet werkt kun je natuurlijk altijd contact opnemen met je huisarts.