Onderhoudskosten auto eerste helft 2023 met 8% gestegen…

Het bedrag dat autobezitters in de eerste helft van 2023 gemiddeld uitgaven aan reparatie en onderhoud was volgens de Bovag €.444,=. Dat is ruim 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Genoemde kostenstijging is vooral te wijten aan stijgende kosten van arbeid, onderdelen/grondstoffen en energie en de oplopende leeftijd van het Nederlandse wagenpark. Dat laatste leidt waarschijnlijk tot de licht gestegen hoeveelheid onderhoudsmomenten.

De belangrijkste reden om naar de garage te gaan is en blijft de combinatie APK/onderhoudsbeurt (29%), gevolgd door een de losse onderhoudsbeurt (19%), tussentijdse reparatie (18%) en de losse APK (10%).