Motorrijders ontkennen de energietransitie…

Deze week doorkruisten wij de bruisende gangpaden van de jaarlijkse motorbeurs in de Jaarbeurs te Utrecht. Een evenement waar passie voor snelheid, krachtige motoren en het ronkende geluid van verbrandingsmotoren samenkomen. Terwijl adrenaline junkies hun hart ophalen bij de nieuwste modellen en technologische snufjes, viel ons één aspect op: de afwezigheid van de energietransitie.

In een tijdperk waarin duurzaamheid en milieubewustzijn de boventoon voeren, blijft de motorindustrie grotendeels achter. Te midden van de glanzende chroom en bulderende uitlaten viel het ons op dat er overwegend motoren op fossiele brandstoffen worden verkocht, met betrekkelijk weinig aandacht voor groenere alternatieven.

Volgens vele door ons bevraagde fabrikanten en leveranciers komt dit omdat motorrijders over het algemeen totaal geen interesse hebben in een elektrisch alternatief. Zelfs niet als de prestaties hiervan beter zijn.

De vraag naar benzinemotoren blijft dus onverminderd groot, ondanks het overheidsnarratief  van een groeiende bezorgdheid over klimaatverandering en de noodzaak van een energietransitie. Elektrische motoren, die als duurzaam alternatief dienen, waren op de beurs ondervertegenwoordigd en misten de aandacht.

De rol van de overheid
In tegenstelling tot de houding van de overheid ten opzichte van auto’s speelt deze eigenlijk geen rol bij de keuze voor een milieuvriendelijke motorfiets. Motorfietsen komen tot dusver niet voor in de EU-klimaatstrategie. Wellicht komt dit door de aantallen op de weg. Begin 2023 stonden er 691 duizend motorfietsen en 9,4 miljoen auto’s geregistreerd in Nederland.

Er zijn wel plannen van het CDA, op aangeven van de Europese Unie, om iedereen met een B-rijbewijs automatisch toe te laten op een A1-motorfiets, maar daarbij is niet de eis gesteld dat het moet gaan om een elektrische motorfiets. Dus het gevolg is dan dat er meer motorfietsen op fossiele brandstof op de weg komen. Want er zullen gezien de prijs en accuradius maar weinig mensen voor een elektrische motor kiezen.

Kwestie van tijd
Door het kleine aantal motorfietsen op de weg komt deze doelgroep waarschijnlijk als laatste aan de beurt. Maar toch is de verwachting dat ook de motorfietsen binnen niet al te lange termijn onderdeel zullen worden van de klimaatplannen van Europa.

Uit onderzoek blijkt dat 61% van de camper bezitters in Nederland bereid is om zijn gedrag aan te passen om daarmee bij te dragen aan het milieu. Het percentage zal bij motorrijders waarschijnlijk een stuk lager liggen.

Maar toch zullen de liefhebbers van het geluid, de snelheid en het avontuur van een motorfiets met een verbrandingsmotor er op niet al te lange termijn aan moeten geloven, want uiteindelijk zal de overheid ook hen daartoe dwingen.