Mannen zijn minder negatief dan vrouwen…

Uit onderzoek van de City University London blijkt dat mannen minder geneigd zijn om negatieve informatie te delen dan vrouwen, terwijl beide geslachten positief nieuws op een vergelijkbare manier delen.

De bevindingen uit het onderzoek tonen ook aan dat vrouwen meer tevreden zijn met hun mate van openbaarmaking dan mannen. Mannen hebben meer de neiging om informatie achter te houden vanwege hun zorgen over de sociale perceptie. De resultaten van de studie onthullen een consistent patroon dat nog niet eerder was geïdentificeerd.

Om de genderverschillen in het delen van verschillende soorten informatie te verkennen voerden de onderzoekers drie verschillende experimenten uit met meer dan 1.000 mensen. In de eerste studie meldden mensen tijden waarin ze ‘stonden te popelen’ om informatie met anderen te delen en gaven vervolgens aan of ze de informatie daadwerkelijk hadden gedeeld.

Hoewel mannen en vrouwen vergelijkbare aantallen keren meldden dat ze positieve informatie wilden delen (bijvoorbeeld over een promotie) waren mannen veel minder geneigd om te melden dat ze negatieve informatie wilden delen (bijvoorbeeld het niet krijgen van een promotie).

Twee verdere studies stelden het team in staat om de wens om informatie te delen te kwantificeren en de wens van de deelnemers en hun neiging om positieve of negatieve informatie over verschillende onderwerpen en ervaringen te delen samen te voegen.

Openbaarmakingspatronen

De studie constateerde ook dat vrouwen meer tevredenheid rapporteerden dan mannen met hun eigen mate van openbaarmaking, terwijl de meeste mannelijke deelnemers een grotere neiging meldden om informatie over hun gedachten en gevoelens achter te houden, zelfs wanneer het beter zou zijn geweest om het met anderen te delen.

Openbaarmaking is steeds meer voorkomend en permanent in het digitale tijdperk. De opkomst van sociale media en digitale communicatiekanalen heeft ongekende niveaus van informatie delen mogelijk gemaakt, wat gepaard gaat met een reeks sociale en psychologische gevolgen.

De resultaten laten zien dat gender een belangrijke breuklijn blijft als het gaat om de wens en neiging om negatieve informatie te delen.