Mannen willen een huisvrouw…

De emancipatiegolf ten spijt, een op de vijf single mannen zou nog altijd graag zien dat hun toekomstige vrouw zich vooral bezighoudt met het huishouden en de kinderen. Nog eens 35 procent van deze mannen geeft toe het fijn te vinden als zij geen eigen carrière najaagt en lekker uitgerust met het eten op hem wacht. Dit komt naar voren uit een enquête onder bijna 500 singles.

Niet alleen de mannelijke single denkt er zo over. Ook de vrouwen zien het anno 2022 nog steeds wel zitten om een partner zonder carrière aan de haak te slaan. Bijna 20 procent van de dames zou het beslist niet erg vinden om een huisman als partner te treffen. Dat de voorkeur voor carrièreloze man of vrouw sociaal en maatschappelijk gezien nog niet geheel in het plaatje past blijkt uit het feit dat zo’n 30 procent van de singles zich zou schamen om hem of haar aan vrienden en familie voor te stellen.

Er werd de singles ook gevraagd naar hun mening over enkele ingebakken clichés. Daaruit kwam naar voren dat 35 procent van de mannen nog altijd stiekem verlangt naar een uitgeruste vrouw die iedere dag met het eten op hem wacht. Het idee dat ze niet opgaat in haar eigen drukke bestaan en veel tijd en aandacht voor hem heeft kan ze beslist bekoren. Ook een deel van de vrouwen bevestigt een vooringenomen beeld. Zo’n 35 procent van hen vindt mannen achter een hippe buggy inderdaad sexy en woest aantrekkelijk.

Opmerkelijk is te noemen dat er door de ondervraagde singles wel veel waarde wordt gehecht aan de eigen carrière. Maar liefst 64 procent laat weten deze belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Slechts een derde vindt het belangrijk dat de toekomstige partner financieel geheel op eigen benen moet kunnen staan.