Jonge vrouwen kunnen zich steeds meer vinden in ouderwetse vooroordelen…

Zo tegen het einde van het jaar is het weer tijd voor vergelijkingen en statistieken. Vergelijkingssite Slimster.nl onderzocht hoe Nederland in 2023 denkt over de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen. De resultaten zijn ondanks alle discussies over gelijkheid opvallend: zowel mannen als vrouwen kunnen zich in gelijke mate vinden in ouderwetse vooroordelen over elkaars rollen.

Een vrouw moet kunnen koken

Meer dan de helft van de ondervraagden mannen is het hiermee eens. Interessant genoeg is dit vooroordeel niet louter alleen een mannenzaak want maar liefst 49% van de ondervraagde vrouwen stemde hiermee in. Opvallend is ook dat vooral de jongere generatie deze traditionele opvatting nog steeds omarmt. Maar liefst  twee derde van de twintigers is het met deze stelling eens terwijl dit percentage onder vijftigers en zestigers minder dan de helft is.

En hoe zit het met klussen?

Wat betreft klussen kunnen we eigenlijk dezelfde conclusie trekken als bij het koken. De meerderheid van de ondervraagden is van mening dat een ‘echte man’ goed moet kunnen klussen. Opvallend is ook hier weer dat vooral de jongere generatie deze traditionele opvatting lijkt te omarmen.

Het valt verder op dat vrouwen klussen meer als een typische manneneigenschap beschouwen dan mannen. Ruim 48% van de vrouwen is van mening dat een echte man moet kunnen klussen, terwijl dit onder mannen slechts 45% is.

Capaciteiten bepalen de rolverdeling

Hoewel oude clichés nog steeds van invloed zijn op onze percepties wordt duidelijk dat de verwachtingen van mannen en vrouwen steeds meer naar elkaar toe groeien. We evolueren naar een toekomst waarin capaciteiten en interesses in plaats van gender bepalen wie kookt of klust. Dit herinnert ons eraan dat we open moeten staan voor verandering en onze vooroordelen moeten blijven uitdagen.