De Quantum computer, bereid je voor om verbijsterd te zijn…

De baanbrekende Quantum computer van Google heeft alle verwachtingen overtroffen door 47 jaar aan computertaken in slechts 6 seconden uit te voeren. Zet je schrap, want dit technologische wonder zal ALLES radicaal veranderen.

Bereid je voor om verbijsterd te zijn aangezien quantumcomputing conventionele methoden overtreft door gebruik te maken van de verbijsterende principes van de quantumfysica. Het is alsof je een deur opent naar exponentiële rekenkracht.

Stel je voor dat je binnen enkele seconden geestdodend complexe problemen oplost, problemen die conventionele supercomputers miljoenen jaren zouden kosten om te kraken. quantumcomputing is niet slechts een upgrade, het is een complete game-changer die de grenzen zal herdefiniëren van wat computers kunnen.

Wat maakt quantumcomputing zo buitengewoon vergeleken met regulier computergebruik?
Stel je klassiek computergebruik voor als het opgooien van een munt, beperkt tot kop of munt, 0 of 1. Stel je nu quantumcomputing voor als het wild ronddraaien van die munt, waarbij het in één keer als kop, munt of iets daartussenin kan bestaan.

Deze opmerkelijke eigenschap stelt Quantum computers in staat talloze mogelijkheden tegelijkertijd te verkennen, wat een astronomische snelheidsboost oplevert voor bepaalde problemen.

De nieuwste Quantum computer van Google overtreft zijn tegenhanger uit 2019 maar liefst 241 miljoen keer. Deze opmerkelijke prestatie heeft Google ertoe aangezet de felbegeerde titel van het bereiken van Quantum Supremacy te claimen, een belangrijke mijlpaal die symbool staat voor het moment waarop Quantum computers de bestaande computermachines overtreffen.

Bereid je voor op enkele verbijsterende mogelijkheden die quantumcomputing zou kunnen ontsluiten
Het vermogen om nieuwe medische medicijnen en vaccins te ontdekken door moleculaire simulaties uit te voeren die de beperkingen van de huidige computercapaciteiten overstijgen, waardoor we op onbekend terrein in de gezondheidszorg terechtkomen.

Het optimaliseren van de wereldhandel en het terugdringen van de klimaatuitstoot door een revolutie teweeg te brengen in complexe handelsroutes en supply chain-logistiek, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een duurzamere toekomst.

Het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in industrieën zoals energieopslag door de ontdekking van nieuwe materialen via de analyse van verschillende moleculaire structuren.

Google gebruikt zijn Quantum computer om optimalisatieproblemen op te lossen, zoals het vinden van de beste uitkomst op basis van een reeks gegevens. Deze toepassing zou kunnen leiden tot ongelooflijke efficiëntieverbeteringen, waardoor mogelijk miljarden aan mondiale supply chain-kosten kunnen worden bespaard door de optimale routes te identificeren.

Wat ligt er aan de horizon
De investeringen in quantumcomputing zijn de afgelopen tien jaar enorm gestegen, van vrijwel niets naar ruim 2 miljard dollar per jaar. Deze substantiële toestroom van kapitaal betekent de wijdverbreide erkenning van het enorme potentieel van quantumcomputing.

Concurrenten als IBM en ondernemingen uit andere landen investeren ook gretig in deze nieuwe technologie om hun eigen Quantum computers te lanceren, waardoor de mondiale race om de grenzeloze mogelijkheden van deze ontwrichtende technologie is los gebarsten.

De toekomst bruist van opwinding nu quantumcomputing naar voren komt als de meest transformationele vooruitgang op het gebied van rekenkracht. Zet je schrap voor ongeëvenaarde vooruitgang en een nieuw tijdperk met onbegrensde mogelijkheden.

Veiligheid
Met quantumtechnologie staan we aan de vooravond van een technologische revolutie die een bijdrage kan leveren aan het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd is het van belang dat we ook ons als land tijdig wapenen tegen de cyberdreiging die deze technologie ook oplevert. Geen enkele beveiliging gemaakt door het huidige computersysteem met nulletjes en eentjes zal nog veilig zijn voor de Quantum computer. De Quantum computer verdient dan ook een hoge plaats op de nationale digitale veiligheidsagenda.

En over de combinatie van quantumtechnologie en Humanoids… ook dat zal enorme gevolgen hebben die bijna niet zijn te bevatten.