40% van jonge Mannen voelt zich wekelijks eenzaam…

Van de jonge mannen tussen de 18 en 34 jaar voelt maar liefst 40 procent zich wekelijks eenzaam. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van EenVandaag onder 25.000 leden van het Opiniepanel. Deelnemers boven de 35 jaar ervaren dit gevoel minder frequent; slechts 27 procent geeft aan zich wekelijks eenzaam te voelen.

De Ervaring van Eenzaamheid

Eenzaamheid wordt door jonge mannen omschreven als een gevoel van isolatie en het ontbreken van waardevolle verbindingen. “Alsof er een muur om je heen staat”, “Dat je geen aansluiting kunt vinden bij anderen” of “Dat je niet de moeite waard bent”, zijn veelgehoorde omschrijvingen. Ze missen een partner, een goede vriend of een ‘maatje’. Sommigen hebben wel vrienden en familie, maar deze wonen vaak ver weg.

Een deelnemer deelt: “Eenzaamheid is voor mij als kijken naar een film: je bent er wel bij, maar niet betrokken. Er is geen interactie.”

Onzekerheid en Zelfbeeld

Jonge mannen geven aan dat hun eenzaamheid vaak voortkomt uit onzekerheid en een negatief zelfbeeld. “Afwijzing komt veel harder aan en op een gegeven moment stop je met proberen nieuwe vrienden te maken,” legt een respondent uit. Anderen hebben door drukte op werk of studie geen tijd voor een sociaal leven, of worstelen met psychische problemen zoals autisme of depressie.

De Invloed van Social Media

Social media speelt een grote rol in het eenzaamheidsgevoel onder jonge mannen. Drie op de tien (31 procent) zeggen dat ze zich eenzamer voelen door het gebruik van social media. Een even grote groep (32 procent) geeft aan dat ze zich hierdoor onzekerder voelen over hun eigen sociale leven.

“Je vergelijkt jezelf constant met anderen,” vertelt een jongere. “Mensen laten alleen de mooie dingen zien op social media, en dan zit ik huilend op de bank te denken waarom mijn leven zo saai is vergeleken met dat van hen.”

Moeilijkheden bij het Maken van Nieuwe Vrienden

Door de toenemende digitalisering van het sociale leven vinden jonge mannen het moeilijker om in het echt nieuwe vrienden te maken. “Ik heb het gevoel dat mensen door social media minder gewend zijn om met vreemden te praten in de echte wereld,” zegt een deelnemer. Een ander voegt toe: “Ik ben blij dat ik al vrienden heb, want ik zou niet weten hoe ik nu nieuwe vrienden moet maken.”

Toch ervaren sommige mannen ook positieve kanten van social media. Ze vinden mensen met dezelfde interesses of volgen anderen die tegen vergelijkbare problemen aanlopen, waardoor ze zich minder eenzaam voelen.

Conclusie

Eenzaamheid onder jonge mannen is een groeiend probleem dat wordt verergerd door onzekerheid, drukte en de invloed van social media. Hoewel social media soms helpt om verbinding te vinden, lijkt het voor velen ook een bron van vergelijking en onzekerheid. Het is belangrijk dat mannen worden aangemoedigd om openlijk over hun gevoelens te praten en actieve stappen te ondernemen om verbindingen te leggen, zowel online als offline.